Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, dr n. o zdr. Marioli Rybki